Home

Zaak T-89/17: Beroep ingesteld op 7 februari 2017 — Erwin Müller/EUIPO — Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

Zaak T-89/17: Beroep ingesteld op 7 februari 2017 — Erwin Müller/EUIPO — Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

10.4.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 112/43


Beroep ingesteld op 7 februari 2017 — Erwin Müller/EUIPO — Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

(Zaak T-89/17)

(2017/C 112/60)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Erwin Müller GmbH (Lingen, Duitsland) (vertegenwoordiger: N. Grüger, advocate)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Novus Tablet Technology Finland Oy (Turku, Finland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniewoordmerk „NOVUS” — inschrijvingsaanvraag nr. 13 206 611

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 28 november 2016 in zaak R 2413/2015-4

Conclusies

gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing en van de beslissing van de oppositieafdeling van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie van 2 oktober 2015, oppositie nr. B 2 456 336, namelijk voor zover deze betrekking hebben op de volgende waren van klasse 9 — „draagkoffers voor computers; houders voor mobiele telefoons; randapparatuur te gebruiken met computers”;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 8, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.