Home

Zaak T-177/17: Beroep ingesteld op 15 maart 2017 — EKETA/Commissie

Zaak T-177/17: Beroep ingesteld op 15 maart 2017 — EKETA/Commissie

15.5.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 151/41


Beroep ingesteld op 15 maart 2017 — EKETA/Commissie

(Zaak T-177/17)

(2017/C 151/53)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Griekenland) (vertegenwoordigers: V. Christianos en S. Paliou, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

vaststellen dat de door de Europese Commissie bij debetnota nr. 3241615292/29.11.2016 gestelde eis dat EKETA van de voor het ASK-IT-project ontvangen bijstand een bedrag van 211 185,95 EUR terugbetaalt, ongegrond is ten belope van 143 910,77 EUR;

vaststellen dat het bedrag van 143 910,77 EUR subsidiabele uitgaven vertegenwoordigt en dat EKETA niet verplicht is dit bedrag aan de Europese Commissie terug te betalen, en

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

1.

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) betwist bij onderhavig beroep de eis die de Commissie in het kader van de uitvoering van het ASK-IT-poject bij debetnota nr. 3241615292/29.11.2016 heeft gesteld. Bij die debetnota heeft de Commissie gevorderd dat EKETA de voor het ASK-IT-project ontvangen bijstand gedeeltelijk terugbetaalt, namelijk voor een bedrag van 211 185,95 EUR. Die vordering kwam er nadat de Europese Commissie een controle ter plaatse had verricht in de kantoren van verzoeker.

2.

Verzoeker vraagt het Gerecht in die context, overeenkomstig artikel 272 VWEU, vast te stellen dat van het hierboven en in de debetnota vermelde bedrag van 143 910,77 EUR subsidiabele uitgaven vertegenwoordigt en dat ΕΚΕΤΑ niet verplicht is dat bedrag aan de Commissie terug te betalen.

3.

ΕΚΕΤΑ stelt dat het voornoemde bedrag van 143 910,77 EUR uit subsidiabele personeelskosten, uitgaven voor onderaanneming en indirecte uitgaven bestaat, die de Commissie ten onrechte als niet-subsidiabele uitgaven heeft geweigerd te aanvaarden. Dat de uitgaven van verzoeker subsidiabel zijn, wordt bevestigd door de gegevens die hij de Europese Commissie heeft verstrekt bij de controle ter plaatse en in de daaropvolgende briefwisseling, en die hij thans aan het Gerecht voorlegt.