Home

Zaak T-260/17: Beroep ingesteld op 3 mei 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN PULSE)

Zaak T-260/17: Beroep ingesteld op 3 mei 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN PULSE)

10.7.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 221/34


Beroep ingesteld op 3 mei 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN PULSE)

(Zaak T-260/17)

(2017/C 221/47)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: The Bank of New York Mellon Corp. (New York, New York, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: A. Klett en K. Schlüter, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Nixen Partners (Parijs, Frankrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: Uniewoordmerk „NEXEN PULSE” — inschrijvingsaanvraag nr. 13 374 194

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 23 februari 2017 in zaak R 1571/2016-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing en afwijzing van de oppositie;

verwijzing van het EUIPO in de kosten van deze procedure en in de kosten van de procedure voor de kamer van beroep en de oppositieafdeling, met inbegrip van alle kosten die verzoekster in het kader van deze procedures heeft moeten maken.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.