Home

Zaak T-274/17: Beroep ingesteld op 10 mei 2017 — Monster Energy/EUIPO — Bösel (MONSTER DIP)

Zaak T-274/17: Beroep ingesteld op 10 mei 2017 — Monster Energy/EUIPO — Bösel (MONSTER DIP)

10.7.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 221/36


Beroep ingesteld op 10 mei 2017 — Monster Energy/EUIPO — Bösel (MONSTER DIP)

(Zaak T-274/17)

(2017/C 221/51)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Monster Energy Company (Corona, Californië, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: P. Brownlow, solicitor)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Marco Bösel (Bad Fallingbostel, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniebeeldmerk met het woordelement „MONSTER DIP” — inschrijvingsaanvraag nr. 13 118 211

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 10 februari 2017 in zaak R 1062/2016-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling van 19 april 2016 in oppositie B 2433681;

afwijzing van het merk waartegen oppositie is ingesteld, voor alle waren en diensten;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 8, lid 1, onder b), artikel 8, lid 4, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.