Home

Zaak T-587/17: Beroep ingesteld op 28 augustus 2017 — Unigroup/EUIPO — Pronova Laboratories (nailicin)

Zaak T-587/17: Beroep ingesteld op 28 augustus 2017 — Unigroup/EUIPO — Pronova Laboratories (nailicin)

16.10.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 347/48


Beroep ingesteld op 28 augustus 2017 — Unigroup/EUIPO — Pronova Laboratories (nailicin)

(Zaak T-587/17)

(2017/C 347/63)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Unigroup ApS (Lyngby, Denemarken) (vertegenwoordiger: M. Rijsdijk, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Pronova Laboratories BV (Amsterdam, Nederland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: Uniewoordmerk „nailicin” — inschrijvingsaanvraag nr. 14 096 499

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 9 juni 2017 in zaak R 2359/2016-5

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

Benelux-inschrijving nr. 894 557 niet-bewezen verklaren en de zaak terugverwijzen naar de oppositieafdeling of de kamer van beroep van het EUIPO;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van regel 19 van verordening nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk.