Home

Zaak T-618/17: Beroep ingesteld op 8 september 2017 — Activa Minoristas del Popular/ECB en GAR

Zaak T-618/17: Beroep ingesteld op 8 september 2017 — Activa Minoristas del Popular/ECB en GAR

15.1.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/19


Beroep ingesteld op 8 september 2017 — Activa Minoristas del Popular/ECB en GAR

(Zaak T-618/17)

(2018/C 013/32)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Activa Minoristas del Popular. Asociación para la tutela de los inversores minoristas afectados por la resolución, supervisión y gestión del Banco Popular (Madrid, Spanje) (vertegenwoordiger: C. Arredondo Diaz, advocaat)

Verwerende partijen: Europese Centrale Bank en Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

het onderhavige beroep tot nietigverklaring ontvankelijk te verklaren;

te verklaren dat verzoekster het recht heeft om kennis te nemen van het dossier waarop de bestreden besluiten zijn gebaseerd;

het bestreden besluit van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad nietig te verklaren en te verklaren dat het vanaf de vaststelling ervan van onwaarde was en geen gevolgen sorteerde en, subsidiair, voor het geval de nietigverklaring onmogelijk is, vast te stellen dat recht bestaat op vergoeding van de door voormelde raad veroorzaakte schade, en

verwerende partijen te verwijzen in verzoeksters kosten en in de kosten die verzoekster zullen opkomen tot de eindbeslissing van het Gerecht.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten zijn vergelijkbaar met die welke zijn aangevoerd in de zaken T-478/17, Mutualidad de la Abogacía en Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno en SFL/Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissie en Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, T-483/17, García Suárez e.a./Commissie en Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, T-484/17, Fidesban e.a./Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, en T-497/17, Sánchez del Valle en Calatrava Real State 2015/Commissie en Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, en T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissie en Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad.