Home

Zaak T-820/17: Beroep ingesteld op 15 december 2017 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa)

Zaak T-820/17: Beroep ingesteld op 15 december 2017 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa)

12.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/28


Beroep ingesteld op 15 december 2017 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa)

(Zaak T-820/17)

(2018/C 094/38)

Taal van het verzoekschrift: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Ribeira, Spanje) (vertegenwoordiger: J. Botella Reyna, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Alimentos Friorizados, SA (Barberá del Vallés, Spanje)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniebeeldmerk met het woordelement „Alfrisa” — inschrijvingsaanvraag nr. 14 899 223

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 27 september 2017 in zaak R 956/2017-2

Conclusies

vernietiging van de beslissingen van het EUIPO tot afwijzing van de oppositie en verwerping van het beroep, ingesteld door deze partij, met betrekking tot gemeenschapsmerk nr. 14 899 223 „Alfrisa” voor waren en diensten van de klassen 29 en 35;

verwijzing van de aanvrager van het litigieuze merk in de kosten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 85 van verordening nr. 207/2009 en regel 94 van verordening nr. 2868/1995.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening nr. 207/2009