Home

Zaak C-461/18 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 december 2020 — Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd / Distillerie Bonollo SpA e.a. (Hogere voorziening – Dumping – Invoer van wijnsteenzuur uit China – Hogere voorziening ingesteld door een interveniënt in eerste aanleg – Artikel 56, tweede alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie – Gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek – Verlies van de status van marktgerichte onderneming tijdens de procedure van het nieuwe onderzoek – Wijziging van het definitieve antidumpingrecht – Vaststelling van de normale waarde – Artikel 11, lid 9, van verordening (EG) nr. 1225/2009 – Incidentele hogere voorziening – Beroep tot nietigverklaring ingesteld door op het grondgebied van de Europese Unie gevestigde concurrerende producenten – Ontvankelijkheid – Rechtstreekse aantasting – Verdeling van de bevoegdheden inzake de uitvoering van een arrest)

Zaak C-461/18 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 december 2020 — Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd / Distillerie Bonollo SpA e.a. (Hogere voorziening – Dumping – Invoer van wijnsteenzuur uit China – Hogere voorziening ingesteld door een interveniënt in eerste aanleg – Artikel 56, tweede alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie – Gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek – Verlies van de status van marktgerichte onderneming tijdens de procedure van het nieuwe onderzoek – Wijziging van het definitieve antidumpingrecht – Vaststelling van de normale waarde – Artikel 11, lid 9, van verordening (EG) nr. 1225/2009 – Incidentele hogere voorziening – Beroep tot nietigverklaring ingesteld door op het grondgebied van de Europese Unie gevestigde concurrerende producenten – Ontvankelijkheid – Rechtstreekse aantasting – Verdeling van de bevoegdheden inzake de uitvoering van een arrest)

1.2.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 35/2


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 december 2020 — Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd / Distillerie Bonollo SpA e.a.

(Zaak C-461/18 P) (1)

(Hogere voorziening - Dumping - Invoer van wijnsteenzuur uit China - Hogere voorziening ingesteld door een interveniënt in eerste aanleg - Artikel 56, tweede alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie - Gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek - Verlies van de status van marktgerichte onderneming tijdens de procedure van het nieuwe onderzoek - Wijziging van het definitieve antidumpingrecht - Vaststelling van de normale waarde - Artikel 11, lid 9, van verordening (EG) nr. 1225/2009 - Incidentele hogere voorziening - Beroep tot nietigverklaring ingesteld door op het grondgebied van de Europese Unie gevestigde concurrerende producenten - Ontvankelijkheid - Rechtstreekse aantasting - Verdeling van de bevoegdheden inzake de uitvoering van een arrest)

(2021/C 35/02)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (vertegenwoordigers: K. Adamantopoulos, dikigoros, en P. Billiet, advocaat)

Andere partijen in de procedure: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl (vertegenwoordigers: R. MacLean, solicitor en A. Bochon, avocat), Comercial Química Sarasa SL, Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: H. Marcos Fraile en M. B. Driessen, gemachtigden, bijgestaan door N. Tuominen, avocată), Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. França, J.-F. Brakeland en A. Demeneix, gemachtigden)

Dictum

1)

De principale hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Punt 2 van het dictum van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 3 mei 2018, Distillerie Bonollo e.a./Raad (T-431/12, EU:T:2018:251), wordt vernietigd voor zover het Gerecht van de Europese Unie hierin de Raad van de Europese Unie heeft gelast om de maatregelen te nemen die nodig zijn ter uitvoering van dit arrest.

3)

De incidentele hogere voorziening wordt voor het overige afgewezen.

4)

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd zal haar eigen kosten dragen alsmede de kosten van Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie in verband met de principale hogere voorziening.

5)

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen alsmede vier vijfde van de kosten van Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA en Caviro Distillerie Srl in verband met de incidentele hogere voorziening.

6)

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd en de Raad van de Europese Unie dragen hun eigen kosten van de incidentele hogere voorziening.


(1)PB C 341 van 24.9.2018.