Home

Zaak C-534/18 P: Beschikking van de president van het Hof van 12 juni 2020 — Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Núcleo de comunicaciones y control SL

Zaak C-534/18 P: Beschikking van de president van het Hof van 12 juni 2020 — Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Núcleo de comunicaciones y control SL

28.9.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 320/17


Beschikking van de president van het Hof van 12 juni 2020 — Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Núcleo de comunicaciones y control SL

(Zaak C-534/18 P) (1)

(2020/C 320/27)

Procestaal: Spaans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 16 van 14.1.2019.