Home

Gevoegde zaken C-608/18 P, C-609/18 P en C-767/18 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 30 april 2020 — Republiek Cyprus / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Papouis Dairies LTD, Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd, M. J. Dairies EOOD (Hogere voorziening – Uniemerk – Oppositieprocedure – Nietigheid van het door de opposant aangevoerde merk – Zonder voorwerp geraakte hogere voorzieningen – Afdoening zonder beslissing)

Gevoegde zaken C-608/18 P, C-609/18 P en C-767/18 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 30 april 2020 — Republiek Cyprus / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Papouis Dairies LTD, Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd, M. J. Dairies EOOD (Hogere voorziening – Uniemerk – Oppositieprocedure – Nietigheid van het door de opposant aangevoerde merk – Zonder voorwerp geraakte hogere voorzieningen – Afdoening zonder beslissing)

31.8.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 287/15


Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 30 april 2020 — Republiek Cyprus / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Papouis Dairies LTD, Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd, M. J. Dairies EOOD

(Gevoegde zaken C-608/18 P, C-609/18 P en C-767/18 P) (1)

(Hogere voorziening - Uniemerk - Oppositieprocedure - Nietigheid van het door de opposant aangevoerde merk - Zonder voorwerp geraakte hogere voorzieningen - Afdoening zonder beslissing)

(2020/C 287/21)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Republiek Cyprus (vertegenwoordigers: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, en V. Marsland, solicitor)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: D. Gája, H. O’Neill en D. Botis, gemachtigden), Papouis Dairies LTD (vertegenwoordiger: N. Korogiannakis, dikigoros), Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd (vertegenwoordiger: N. Korogiannakis, dikigoros), M. J. Dairies EOOD (vertegenwoordiger; D. Dimitrova, advocat)

Dictum

1)

Op de hogere voorzieningen hoeft niet te worden beslist.

2)

De Republiek Cyprus wordt verwezen in de kosten van de hogere voorzieningen.


(1)PB C 93 van 11.3.2019.