Home

Zaak C-616/18: Beschikking van de president van de Tweede kamer van het Hof van 2 maart 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d'instance d’Épinal — Frankrijk) — Cofidis SA/ YU, ZT

Zaak C-616/18: Beschikking van de president van de Tweede kamer van het Hof van 2 maart 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d'instance d’Épinal — Frankrijk) — Cofidis SA/ YU, ZT

14.9.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 304/13


Beschikking van de president van de Tweede kamer van het Hof van 2 maart 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d'instance d’Épinal — Frankrijk) — Cofidis SA/ YU, ZT

(Zaak C-616/18) (1)

(2020/C 304/15)

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 436 van 03.12.2018.