Home

Zaak C-296/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (Frankrijk) op 24 april 2018 — Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne / RG, RG

Zaak C-296/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (Frankrijk) op 24 april 2018 — Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne / RG, RG

7.1.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 4/11


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (Frankrijk) op 24 april 2018 — Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne / RG, RG

(Zaak C-296/18)

(2019/C 4/15)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne

Verwerende partijen: RG, RG

Het Hof (Achtste kamer) heeft bij beschikking van 23 oktober 2018 het volgende beschikt:

Artikel 8 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling als aan de orde in het hoofdgeding, waarbij alle reclame van de leden van het beroep tandheelkunde op algemene en absolute wijze wordt verboden, voor zover hun daarbij alle gebruik wordt ontzegd van reclamemethoden om hun persoon of hun onderneming via hun website te promoten.