Home

Zaak C-544/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upper Tribunal (Verenigd Koninkrijk) op 20 augustus 2018 — HM Revenue & Customs / HD

Zaak C-544/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upper Tribunal (Verenigd Koninkrijk) op 20 augustus 2018 — HM Revenue & Customs / HD

3.12.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 436/20


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upper Tribunal (Verenigd Koninkrijk) op 20 augustus 2018 — HM Revenue & Customs / HD

(Zaak C-544/18)

(2018/C 436/26)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Upper Tribunal

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: HM Revenue & Customs

Verwerende partij: HD

Prejudiciële vraag

Dient artikel 49 VWEU aldus te worden uitgelegd dat een persoon die een zelfstandige activiteit beëindigt in omstandigheden waarin sprake is van fysieke ongemakken in een gevorderd stadium van de zwangerschap en in de periode onmiddellijk na de bevalling, de status van zelfstandige in de zin van dat artikel behoudt, mits zij binnen een redelijke termijn na de geboorte opnieuw economisch actief wordt of werk zoekt?