Home

Zaak T-59/18: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIVIA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk FEMIVIA — Ouder Uniewoordmerk FEMIBION INTIMA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

Zaak T-59/18: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIVIA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk FEMIVIA — Ouder Uniewoordmerk FEMIBION INTIMA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

4.2.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 44/46


Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIVIA)

(Zaak T-59/18) (1)

([„Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor Uniewoordmerk FEMIVIA - Ouder Uniewoordmerk FEMIBION INTIMA - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”])

(2019/C 44/58)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Endoceutics, Inc. (Quebec, Canada) (vertegenwoordiger: M. Wahlin, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. Lukošiūtė, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO: Merck KGaA (Darmstadt, Duitsland)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 27 november 2017 (zaak R 280/2017-2) inzake een oppositieprocedure tussen Merck en Endoceutics

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Endoceutics, Inc. wordt verwezen in de kosten.