Home

Zaak T-161/18: Arrest van het Gerecht van 24 februari 2021 — Braesch e.a./Commissie (“Beroep tot nietigverklaring – Staatssteun – Steun voor de preventieve herstructurering van Banca Monte dei Paschi di Siena – Inleidende onderzoeksfase – Besluit waarbij de steunmaatregel verenigbaar wordt verklaard met de interne markt – Exceptie van niet-ontvankelijkheid – Hoedanigheid van belanghebbende – Procesbelang – Procesbevoegdheid – Ontvankelijkheid”)

Zaak T-161/18: Arrest van het Gerecht van 24 februari 2021 — Braesch e.a./Commissie (“Beroep tot nietigverklaring – Staatssteun – Steun voor de preventieve herstructurering van Banca Monte dei Paschi di Siena – Inleidende onderzoeksfase – Besluit waarbij de steunmaatregel verenigbaar wordt verklaard met de interne markt – Exceptie van niet-ontvankelijkheid – Hoedanigheid van belanghebbende – Procesbelang – Procesbevoegdheid – Ontvankelijkheid”)

17.5.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 189/16


Arrest van het Gerecht van 24 februari 2021 — Braesch e.a./Commissie

(Zaak T-161/18) (1)

(“Beroep tot nietigverklaring - Staatssteun - Steun voor de preventieve herstructurering van Banca Monte dei Paschi di Siena - Inleidende onderzoeksfase - Besluit waarbij de steunmaatregel verenigbaar wordt verklaard met de interne markt - Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Hoedanigheid van belanghebbende - Procesbelang - Procesbevoegdheid - Ontvankelijkheid”)

(2021/C 189/17)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Anthony Braesch (Luxemburg, Luxemburg), Trinity Investments DAC (Dublin, Ierland), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Kaaimaneilanden), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (vertegenwoordigers: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella en L. Prosperetti, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: K. Blanck en A. Bouchagiar, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van besluit C(2017) 4690 final van de Commissie van 4 juli 2017 betreffende steunmaatregel SA.47677 (2017/N) — Italië, nieuwe steun en gewijzigd herstructureringsplan van Banca Monte dei Paschi di Siena

Dictum

1)

De exceptie van niet-ontvankelijkheid wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.


(1)PB C 190 van 4.6.2018.