Home

Zaak T-134/18: Beschikking van het Gerecht van 11 juli 2018 — Monster Energy / EUIPO — Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

Zaak T-134/18: Beschikking van het Gerecht van 11 juli 2018 — Monster Energy / EUIPO — Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

10.9.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 319/27


Beschikking van het Gerecht van 11 juli 2018 — Monster Energy / EUIPO — Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

(Zaak T-134/18) (1)

(2018/C 319/35)

Procestaal: Engels

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.