Home

Zaak T-54/18: Beroep ingesteld op 31 januari 2018 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

Zaak T-54/18: Beroep ingesteld op 31 januari 2018 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

9.4.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 123/25


Beroep ingesteld op 31 januari 2018 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

(Zaak T-54/18)

(2018/C 123/32)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Fashion Energy Srl (Milaan, Italië) (vertegenwoordigers: T. Müller, F. Togo, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, Verenigde Staten)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: Uniebeeldmerk „1st AMERICAN” — inschrijvingsaanvraag nr. 8 622 078

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 15 november 2017 in zaak R 693/2017-2

Conclusies

Opschorting van de zaak krachtens artikel 69, onder d), van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, tot een definitief en bindend besluit is genomen op de vordering tot gedeeltelijke vervallenverklaring ten aanzien van oppositiemerk EUTM 005066113;

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten van de verzoekende partij.

Aangevoerde middelen

Schending van het audi alteram partem beginsel;

Schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 2017/1001.