Home

Zaak T-218/18: Beroep ingesteld op 29 maart 2018 — Deutsche Lufthansa/Commissie

Zaak T-218/18: Beroep ingesteld op 29 maart 2018 — Deutsche Lufthansa/Commissie

4.6.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 190/36


Beroep ingesteld op 29 maart 2018 — Deutsche Lufthansa/Commissie

(Zaak T-218/18)

(2018/C 190/60)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Deutsche Lufthansa AG (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Martin-Ehlers, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Europose Commissie van 31 juli 2017 in zaak SA.47969, C(2017)5289 — Flughafen Hahn;

verwijzing van verweerster in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter onderbouwing van het beroep voert verzoekster de volgende middelen aan:

procedurele onregelmatigheid, omdat verweerster met de Bondsrepubliek Duitsland een „deal” heeft gesloten betreffende de beoordeling van de steun aan luchthaven Frankfurt-Hahn GmbH (hierna: „FFHG”) en Ryanair;

niet-inaanmerkingneming van wezenlijke feitelijke gegevens, terwijl deze op het tijdstip dat het bestreden besluit werd genomen bij verweerster volledig bekend waren;

gedeeltelijk onjuiste weergave van de feiten;

niet-inaanmerkingneming van de verdere steun aan FFHG, die uiteindelijk ten goede is gekomen aan Ryanair als belangrijkste gebruiker van de luchthaven.