Home

Zaak C-165/19 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 maart 2021 — Slovak Telekom, a.s. / Europese Commissie, Slovanet, a.s. (Hogere voorziening – Mededinging – Artikel 102 VWEU – Misbruik van machtspositie – Slowaakse markt voor breedbandinternetdiensten – Wettelijke verplichting voor exploitanten die over een aanmerkelijke macht beschikken om toegang tot het aansluitnetwerk te verlenen – Door de gevestigde exploitant vastgestelde voorwaarden voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk voor andere exploitanten – Onontbeerlijkheid van de toegang – Uitholling van marges – Kosten – Concurrent die minstens even efficiënt is als de onderneming met een machtspositie – Rechten van de verdediging)

Zaak C-165/19 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 maart 2021 — Slovak Telekom, a.s. / Europese Commissie, Slovanet, a.s. (Hogere voorziening – Mededinging – Artikel 102 VWEU – Misbruik van machtspositie – Slowaakse markt voor breedbandinternetdiensten – Wettelijke verplichting voor exploitanten die over een aanmerkelijke macht beschikken om toegang tot het aansluitnetwerk te verlenen – Door de gevestigde exploitant vastgestelde voorwaarden voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk voor andere exploitanten – Onontbeerlijkheid van de toegang – Uitholling van marges – Kosten – Concurrent die minstens even efficiënt is als de onderneming met een machtspositie – Rechten van de verdediging)

31.5.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 206/9


Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 maart 2021 — Slovak Telekom, a.s. / Europese Commissie, Slovanet, a.s.

(Zaak C-165/19 P) (1)

(Hogere voorziening - Mededinging - Artikel 102 VWEU - Misbruik van machtspositie - Slowaakse markt voor breedbandinternetdiensten - Wettelijke verplichting voor exploitanten die over een aanmerkelijke macht beschikken om toegang tot het aansluitnetwerk te verlenen - Door de gevestigde exploitant vastgestelde voorwaarden voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk voor andere exploitanten - Onontbeerlijkheid van de toegang - Uitholling van marges - Kosten - Concurrent die minstens even efficiënt is als de onderneming met een machtspositie - Rechten van de verdediging)

(2021/C 206/10)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Slovak Telekom a.s. (vertegenwoordigers: D. Geradin, avocat, en R. O’Donoghue, QC)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Farley, M. Kellerbauer, L. Malferrari, C. Vollrath en L. Wildpanner, gemachtigden), Slovanet a.s. (verrtegenwoordiger: P. Tisaj, advokát)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Slovak Telekom a.s. draagt haar eigen kosten en die van de Europese Commissie.


(1)PB C 148 van 29.4.2019.