Home

Zaak C-214/19 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 3 september 2020 — achtung! GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) [Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 7, lid 1, onder b) – Onderscheidend vermogen – Geen]

Zaak C-214/19 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 3 september 2020 — achtung! GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) [Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 7, lid 1, onder b) – Onderscheidend vermogen – Geen]

9.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 378/10


Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 3 september 2020 — achtung! GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

(Zaak C-214/19 P) (1)

(Hogere voorziening - Uniemerk - Verordening (EG) nr. 207/2009 - Artikel 7, lid 1, onder b) - Onderscheidend vermogen - Geen)

(2020/C 378/11)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: achtung! GmbH (vertegenwoordigers: G. J. Seelig en D. Bischof, Rechtsanwälte)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: D. Hanf, gemachtigde)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

achtung! GmbH draagt haar eigen kosten alsmede de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).


(1)PB C 238 van 15.7.2019.