Home

Zaak C-172/19 P: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 31 januari 2020 — Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal)/Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, Europese Commissie [Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Milieu – Richtlijn 2010/75/EU – Conclusies inzake de beste beschikbare technieken (BBT) – Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 – Grote stookinstallaties – Beroep tot nietigverklaring – Niet-ontvankelijkheid – Niet rechtstreeks geraakt – Betrokkenheid bij de procedure die tot de vaststelling van de handeling heeft geleid – Procedurele waarborgen bij de vaststelling van de handeling – Substitutie van gronden – Geen middelen ontleend aan schending van de procedurele rechten van de rekwirant – Niet individueel geraakt – Hogere voorziening kennelijk ongegrond]

Zaak C-172/19 P: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 31 januari 2020 — Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal)/Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, Europese Commissie [Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Milieu – Richtlijn 2010/75/EU – Conclusies inzake de beste beschikbare technieken (BBT) – Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 – Grote stookinstallaties – Beroep tot nietigverklaring – Niet-ontvankelijkheid – Niet rechtstreeks geraakt – Betrokkenheid bij de procedure die tot de vaststelling van de handeling heeft geleid – Procedurele waarborgen bij de vaststelling van de handeling – Substitutie van gronden – Geen middelen ontleend aan schending van de procedurele rechten van de rekwirant – Niet individueel geraakt – Hogere voorziening kennelijk ongegrond]

21.9.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 313/6


Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 31 januari 2020 — Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal)/Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, Europese Commissie

(Zaak C-172/19 P) (1)

(Hogere voorziening - Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof - Milieu - Richtlijn 2010/75/EU - Conclusies inzake de beste beschikbare technieken (BBT) - Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 - Grote stookinstallaties - Beroep tot nietigverklaring - Niet-ontvankelijkheid - Niet rechtstreeks geraakt - Betrokkenheid bij de procedure die tot de vaststelling van de handeling heeft geleid - Procedurele waarborgen bij de vaststelling van de handeling - Substitutie van gronden - Geen middelen ontleend aan schending van de procedurele rechten van de rekwirant - Niet individueel geraakt - Hogere voorziening kennelijk ongegrond)

(2020/C 313/07)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (vertegenwoordigers: W. Spieth en N. Hellermann, Rechtsanwälte)

Andere partijen in de procedure: Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (vertegenwoordigers: W. Spieth en N. Hellermann, Rechtsanwälte), Europese Commissie (vertegenwoordigers: R. Tricot en A. C. Becker, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt kennelijk ongegrond verklaard.

2)

Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 164 van 13.5.2019.