Home

Zaak C-687/19: Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons — België) — Ryanair Ltd / PJ

Zaak C-687/19: Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons — België) — Ryanair Ltd / PJ

28.9.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 320/20


Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons — België) — Ryanair Ltd / PJ

(Zaak C-687/19) (1)

(2020/C 320/41)

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 399 van 25.11.2019.