Home

Zaak C-690/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanje) op 19 september 2019 — XC / Subdelegación del Gobierno en Toledo

Zaak C-690/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanje) op 19 september 2019 — XC / Subdelegación del Gobierno en Toledo

30.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 414/21


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanje) op 19 september 2019 — XC / Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Zaak C-690/19)

(2020/C 414/27)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: XC

Verwerende partij: Subdelegación del Gobierno en Toledo

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.