Home

Zaak T-529/19: Beschikking van het Gerecht van 10 september 2020 — ADESO/Commissie (“Beroep tot nietigverklaring – Subsidieovereenkomsten inzake de projecten ‚Your Environment is Your Life’ en ‚Social Safety Net for Poor and Vulnerable Households in Northern Regions of Somalia/Somaliland Phase II’ – Niet in aanmerking komende kosten – Debetnota’s – Bevestigingsbrief – Aanvechtbare handeling – Contractuele aard van het geschil – Niet voor beroep vatbare handeling – Handeling die is verricht in een louter contractueel kader en daarmee onlosmakelijk verbonden is – Niet-ontvankelijkheid”)

Zaak T-529/19: Beschikking van het Gerecht van 10 september 2020 — ADESO/Commissie (“Beroep tot nietigverklaring – Subsidieovereenkomsten inzake de projecten ‚Your Environment is Your Life’ en ‚Social Safety Net for Poor and Vulnerable Households in Northern Regions of Somalia/Somaliland Phase II’ – Niet in aanmerking komende kosten – Debetnota’s – Bevestigingsbrief – Aanvechtbare handeling – Contractuele aard van het geschil – Niet voor beroep vatbare handeling – Handeling die is verricht in een louter contractueel kader en daarmee onlosmakelijk verbonden is – Niet-ontvankelijkheid”)

9.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 378/34


Beschikking van het Gerecht van 10 september 2020 — ADESO/Commissie

(Zaak T-529/19) (1)

(“Beroep tot nietigverklaring - Subsidieovereenkomsten inzake de projecten ‚Your Environment is Your Life’ en ‚Social Safety Net for Poor and Vulnerable Households in Northern Regions of Somalia/Somaliland Phase II’ - Niet in aanmerking komende kosten - Debetnota’s - Bevestigingsbrief - Aanvechtbare handeling - Contractuele aard van het geschil - Niet voor beroep vatbare handeling - Handeling die is verricht in een louter contractueel kader en daarmee onlosmakelijk verbonden is - Niet-ontvankelijkheid”)

(2020/C 378/43)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: African Development Solutions (ADESO) (Nairobi, Kenia) (vertegenwoordiger: R. Martens, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Estrada de Solà, M. Ilkova en A. Katsimerou, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van een besluit van de Commissie dat zou zijn vervat in een brief van 10 mei 2019 betreffende de terugvordering van bepaalde bedragen die zijn uitgekeerd in het kader van subsidieovereenkomsten inzake de projecten “Your Environment is Your Life” (EOF/2013/313-770) en “Social Safety Net for Poor and Vulnerable Households in Northern Regions of Somalia/Somaliland Phase II” (EOF/2013/316-291).

Dictum

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

African Development Solutions (ADESO) wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 357 van 21.10.2019.