Home

Zaak T-792/19: Beschikking van het Gerecht van 4 december 2020 — Agepha Pharma/EUIPO — Apogepha Arzneimittel (AGEPHA) (“Uniemerk – Oppositieprocedure – Intrekking van de oppositie – Afdoening zonder beslissing”)

Zaak T-792/19: Beschikking van het Gerecht van 4 december 2020 — Agepha Pharma/EUIPO — Apogepha Arzneimittel (AGEPHA) (“Uniemerk – Oppositieprocedure – Intrekking van de oppositie – Afdoening zonder beslissing”)

1.2.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 35/50


Beschikking van het Gerecht van 4 december 2020 — Agepha Pharma/EUIPO — Apogepha Arzneimittel (AGEPHA)

(Zaak T-792/19) (1)

(“Uniemerk - Oppositieprocedure - Intrekking van de oppositie - Afdoening zonder beslissing”)

(2021/C 35/66)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Agepha Pharma s.r.o. (Senec, Slowakije) (vertegenwoordiger: D. Göbel, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: D. Walicka, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: Apogepha Arzneimittel GmbH (Dresden, Duitsland) (vertegenwoordigers: A. Marx en R. Kaase, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 26 augustus 2019 (zaak R 386/2019-2) inzake een oppositieprocedure tussen Apogepha Arzneimittel GmbH en Agepha Pharma s.r.o.

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Agepha Pharma s.r.o. en Apogepha Arzneimittel GmbH worden elk verwezen in hun eigen kosten en in de helft van de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).


(1)PB C 10 van 13.1.2020.