Home

Zaak T-842/19: Beschikking van het Gerecht van 15 juli 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises en Mystic Products (Vloeistofdistributie-installaties) (“Vernietigingsberoep – Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat vloeistofdistributie-installaties weergeeft – Schorsing van de procedure voor de kamer van beroep – Niet voor beroep vatbare handeling – Voorbereidende handeling – Niet-ontvankelijkheid”)

Zaak T-842/19: Beschikking van het Gerecht van 15 juli 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises en Mystic Products (Vloeistofdistributie-installaties) (“Vernietigingsberoep – Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat vloeistofdistributie-installaties weergeeft – Schorsing van de procedure voor de kamer van beroep – Niet voor beroep vatbare handeling – Voorbereidende handeling – Niet-ontvankelijkheid”)

19.10.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 348/21


Beschikking van het Gerecht van 15 juli 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises en Mystic Products (Vloeistofdistributie-installaties)

(Zaak T-842/19) (1)

(“Vernietigingsberoep - Gemeenschapsmodel - Nietigheidsprocedure - Ingeschreven gemeenschapsmodel dat vloeistofdistributie-installaties weergeeft - Schorsing van de procedure voor de kamer van beroep - Niet voor beroep vatbare handeling - Voorbereidende handeling - Niet-ontvankelijkheid”)

(2020/C 348/29)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Koopman International BV (Amsterdam, Nederland) (vertegenwoordigers: G. van den Bergh en B. Brouwer, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: A. Odle, advocaat)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spanje)

Voorwerp

Beroep tegen de voorlopige beslissing van de derde kamer van beroep van het EUIPO van 18 september 2019 (zaak R 1010/2018-3) inzake een nietigheidsprocedure tussen Mystic Products Import & Export en Koopman International enerzijds en Tinnus Enterprises anderzijds

Dictum

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Koopman International BV wordt verwezen in haar eigen kosten en in de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en Tinnus Enterprises LLC.


(1)PB C 45 van 10.2.2020.