Home

Zaak T-874/19: Beroep ingesteld op 23 december 2019 — Impera/EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)

Zaak T-874/19: Beroep ingesteld op 23 december 2019 — Impera/EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)

20.4.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 129/2


Beroep ingesteld op 23 december 2019 — Impera/EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)

(Zaak T-874/19)

(2020/C 129/02)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Impera GmbH (Steinhaus, Oostenrijk) (vertegenwoordiger: C. Straberger, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Euro Games Technology Ltd (Vranya-Lozen-Triugulnika, Bulgarije)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekster voor het Gerecht

Betrokken merk: aanvraag voor Uniewoordmerk Flaming Forties — inschrijvingsaanvraag nr. 16 729 154

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 23 oktober 2019 in zaak R 2304/2018-5

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

volledige toewijzing van de aanvraag voor Uniemerk nr. 16 729 154 of, subsidiair, terugverwijzing van de zaak naar de kamer van beroep;

verwijzing van de andere partij in de procedure voor het EUIPO indien zij intervenieert in deze zaak, in de kosten van de verzoekende partij;

verwijzing van het EUIPO in de kosten van de verzoekende partij, indien de andere partij in de procedure voor het EUIPO niet wordt verwezen in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.