Home

Zaak C-107/20 P: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 18 november 2021 — Helleense Republiek / Europese Commissie [Hogere voorziening – Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) – Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) – Uitgaven die van financiering door de Europese Unie zijn uitgesloten – Uitgaven gedaan door de Helleense Republiek – Verordening (EU) nr. 1306/2013 – Artikel 52, lid 4, onder c) – Forfaitaire financiële correcties – Termijn van 24 maanden – Uitgaven waarop deze termijn van toepassing is – Berekeningswijze van de correctie – Aanpassing van het correctiepercentage]

Zaak C-107/20 P: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 18 november 2021 — Helleense Republiek / Europese Commissie [Hogere voorziening – Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) – Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) – Uitgaven die van financiering door de Europese Unie zijn uitgesloten – Uitgaven gedaan door de Helleense Republiek – Verordening (EU) nr. 1306/2013 – Artikel 52, lid 4, onder c) – Forfaitaire financiële correcties – Termijn van 24 maanden – Uitgaven waarop deze termijn van toepassing is – Berekeningswijze van de correctie – Aanpassing van het correctiepercentage]

17.1.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/5


Arrest van het Hof (Negende kamer) van 18 november 2021 — Helleense Republiek / Europese Commissie

(Zaak C-107/20 P) (1)

(Hogere voorziening - Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) - Uitgaven die van financiering door de Europese Unie zijn uitgesloten - Uitgaven gedaan door de Helleense Republiek - Verordening (EU) nr. 1306/2013 - Artikel 52, lid 4, onder c) - Forfaitaire financiële correcties - Termijn van 24 maanden - Uitgaven waarop deze termijn van toepassing is - Berekeningswijze van de correctie - Aanpassing van het correctiepercentage)

(2022/C 24/06)

Procestaal: Grieks

Partijen

Rekwirante: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: E. Tsaousi, A.-E. Vasilopoulou en E.-E. Krompa, gemachtigden)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Konstantinidis en J. Aquilina, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 161 van 11.05.2020.