Home

Zaak C-104/20: Beschikking van de president het Hof van 10 juni 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal du travail de Nivelles — België) — SD / Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, optredend in de hoedanigheid van curator in het faillissement van Régie des Quartiers de Tubize ASBL

Zaak C-104/20: Beschikking van de president het Hof van 10 juni 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal du travail de Nivelles — België) — SD / Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, optredend in de hoedanigheid van curator in het faillissement van Régie des Quartiers de Tubize ASBL

6.9.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 357/15


Beschikking van de president het Hof van 10 juni 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal du travail de Nivelles — België) — SD / Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, optredend in de hoedanigheid van curator in het faillissement van Régie des Quartiers de Tubize ASBL

(Zaak C-104/20) (1)

(2021/C 357/20)

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 161 van 11.5.2020.