Home

Zaak C-643/20: Beschikking van de president van het Hof van 6 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Veszprémi Törvényszék — Hongarije) — ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Zaak C-643/20: Beschikking van de president van het Hof van 6 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Veszprémi Törvényszék — Hongarije) — ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

31.1.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 51/24


Beschikking van de president van het Hof van 6 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Veszprémi Törvényszék — Hongarije) — ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zaak C-643/20) (1)

(2022/C 51/33)

Procestaal: Hongaars

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 98 van 22.3.2021.