Home

Zaak T-359/20: Arrest van het Gerecht van 1 december 2021 — Team Beverage/EUIPO — Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk Team Beverage – Ouder Uniewoordmerk TEAM – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

Zaak T-359/20: Arrest van het Gerecht van 1 december 2021 — Team Beverage/EUIPO — Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk Team Beverage – Ouder Uniewoordmerk TEAM – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

24.1.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 37/28


Arrest van het Gerecht van 1 december 2021 — Team Beverage/EUIPO — Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Zaak T-359/20) (1)

(“Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor Uniewoordmerk Team Beverage - Ouder Uniewoordmerk TEAM - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

(2022/C 37/37)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Team Beverage AG (Bremen, Duitsland) (vertegenwoordigers: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich en N. Achilles, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: D. Walicka, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Duitsland) (vertegenwoordiger: F. Kramer, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 8 april 2020 (zaak R 2727/2019-4) inzake een oppositieprocedure tussen Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung en Team Beverage

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Team Beverage AG wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 255 van 3.8.2020.