Home

Zaak T-372/20: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM) [“Uniemerk – Procedure tot vervallenverklaring – Uniewoordmerk JUVEDERM – Normaal gebruik van het merk – Gebruik voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven – Gebruik met toestemming van de houder – Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]”]

Zaak T-372/20: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM) [“Uniemerk – Procedure tot vervallenverklaring – Uniewoordmerk JUVEDERM – Normaal gebruik van het merk – Gebruik voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven – Gebruik met toestemming van de houder – Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]”]

29.11.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 481/24


Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM)

(Zaak T-372/20) (1)

(“Uniemerk - Procedure tot vervallenverklaring - Uniewoordmerk JUVEDERM - Normaal gebruik van het merk - Gebruik voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven - Gebruik met toestemming van de houder - Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]”)

(2021/C 481/33)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Dermavita Company S.a.r.l. (Beiroet, Libanon) (vertegenwoordiger: D. Todorov, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: K. Zajfert, J. Crespo Carrillo en V. J. Ruzek, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Frankrijk) (vertegenwoordigers: J. Day, solicitor, en T. de Haan, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 14 april 2020 (zaak R 877/2019-4) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Dermavita Company en Allergan Holdings France.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Dermavita Company S.a.r.l. wordt verwezen in de kosten van de onderhavige procedure.


(1)PB C 262 van 10.8.2020.