Home

Zaak T-517/20: Arrest van het Gerecht van 10 november 2021 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk NATIONAL GEOGRAPHIC – Ouder niet-ingeschreven merk geographic – Relatieve weigeringsgrond – Gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis – Artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, en artikel 60, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”]

Zaak T-517/20: Arrest van het Gerecht van 10 november 2021 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk NATIONAL GEOGRAPHIC – Ouder niet-ingeschreven merk geographic – Relatieve weigeringsgrond – Gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis – Artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, en artikel 60, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”]

17.1.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/30


Arrest van het Gerecht van 10 november 2021 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

(Zaak T-517/20) (1)

(“Uniemerk - Nietigheidsprocedure - Uniewoordmerk NATIONAL GEOGRAPHIC - Ouder niet-ingeschreven merk geographic - Relatieve weigeringsgrond - Gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis - Artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, en artikel 60, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”)

(2022/C 24/39)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: VF International Sagl (Stabio, Zwitserland) (vertegenwoordiger: T. van Innis en A. Van der Planken, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Fischer en V. Ruzek, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: National Geographic Society (Washington, District of Columbia, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: S. Malynicz, QC, en C. de Haas, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 21 mei 2020 (zaak R 1665/2019-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen VF International en National Geographic Society

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

VF International Sagl wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 339 van 12.10.2020.