Home

Zaak T-589/20: Arrest van het Gerecht van 9 februari 2022 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk MAIMAI MADE IN ITALY – Ouder Uniewoordmerk YAMAMAY – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Normaal gebruik van het oudere merk – Ontvankelijkheid van nieuwe bewijsstukken – Wijziging van het onderscheidend vermogen”]

Zaak T-589/20: Arrest van het Gerecht van 9 februari 2022 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk MAIMAI MADE IN ITALY – Ouder Uniewoordmerk YAMAMAY – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Normaal gebruik van het oudere merk – Ontvankelijkheid van nieuwe bewijsstukken – Wijziging van het onderscheidend vermogen”]

21.3.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 128/21


Arrest van het Gerecht van 9 februari 2022 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY)

(Zaak T-589/20) (1)

(“Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor Uniewoordmerk MAIMAI MADE IN ITALY - Ouder Uniewoordmerk YAMAMAY - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 - Normaal gebruik van het oudere merk - Ontvankelijkheid van nieuwe bewijsstukken - Wijziging van het onderscheidend vermogen”)

(2022/C 128/30)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl (Surano, Italië) (vertegenwoordiger: R. Fragalà, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: M. Capostagno, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO: Inticom SpA (Gallarate, Italië)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 14 juli 2020 (zaak R 1874/2018-2) inzake een oppositieprocedure tussen Inticom en Calzaturificio Emmegiemme Shoes

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 378 van 9.11.2020.