Home

Zaak T-733/20: Arrest van het Gerecht van 13 oktober 2021 — Freundlieb/EUIPO (BANDIT) [“Uniemerk – Uniewoordmerk BANDIT – Geen aanvraag tot vernieuwing van de inschrijving van het merk – Doorhaling van het merk bij het verstrijken van de inschrijving – Verzoek tot herstel in de vorige toestand – Artikel 104 van verordening (EU) 2017/1001 – Zorgvuldigheidsplicht – Geen controle – Overschrijding van de termijnen”]

Zaak T-733/20: Arrest van het Gerecht van 13 oktober 2021 — Freundlieb/EUIPO (BANDIT) [“Uniemerk – Uniewoordmerk BANDIT – Geen aanvraag tot vernieuwing van de inschrijving van het merk – Doorhaling van het merk bij het verstrijken van de inschrijving – Verzoek tot herstel in de vorige toestand – Artikel 104 van verordening (EU) 2017/1001 – Zorgvuldigheidsplicht – Geen controle – Overschrijding van de termijnen”]

6.12.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 490/42


Arrest van het Gerecht van 13 oktober 2021 — Freundlieb/EUIPO (BANDIT)

(Zaak T-733/20) (1)

(“Uniemerk - Uniewoordmerk BANDIT - Geen aanvraag tot vernieuwing van de inschrijving van het merk - Doorhaling van het merk bij het verstrijken van de inschrijving - Verzoek tot herstel in de vorige toestand - Artikel 104 van verordening (EU) 2017/1001 - Zorgvuldigheidsplicht - Geen controle - Overschrijding van de termijnen”)

(2021/C 490/49)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Andreas Freundlieb (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordiger: J. Vogtmeier, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: E. Markakis, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 1 oktober 2020 (zaak R 730/2020-5) inzake een verzoek tot herstel in de vorige toestand met betrekking tot het recht om de vernieuwing van het Uniebeeldmerk BANDIT aan te vragen

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Andreas Freundlieb wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).


(1)PB C 44 van 8.2.2021.