Home

Zaak T-74/20: Beschikking van het Gerecht van 1 oktober 2021 — IJ / Parlement (“Openbare dienst – Artikel 100 RAP – Medisch voorbehoud van vijf jaar – Klacht bij de Ombudsman – Beroepstermijn – Tardiviteit – Geen belangrijke nieuwe feiten – Niet-ontvankelijkheid”)

Zaak T-74/20: Beschikking van het Gerecht van 1 oktober 2021 — IJ / Parlement (“Openbare dienst – Artikel 100 RAP – Medisch voorbehoud van vijf jaar – Klacht bij de Ombudsman – Beroepstermijn – Tardiviteit – Geen belangrijke nieuwe feiten – Niet-ontvankelijkheid”)

13.12.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 502/27


Beschikking van het Gerecht van 1 oktober 2021 — IJ / Parlement

(Zaak T-74/20) (1)

(“Openbare dienst - Artikel 100 RAP - Medisch voorbehoud van vijf jaar - Klacht bij de Ombudsman - Beroepstermijn - Tardiviteit - Geen belangrijke nieuwe feiten - Niet-ontvankelijkheid”)

(2021/C 502/42)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: IJ (vertegenwoordigers: L. Levi, M. Vandenbussche en A. Champetier, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: T. Lazian en C. González Argüelles, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en M. Alver, gemachtigden), Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Bohr, L. Vernier en M. Brauhoff, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek op grond van artikel 270 VWEU strekkende tot nietigverklaring van het besluit van het Parlement van 10 oktober 2018 om op verzoekster het medisch voorbehoud toe te passen dat is opgenomen in artikel 100, eerste alinea, van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie en, voor zover nodig, van het besluit van 29 oktober 2019 tot verwerping van de tegen dit besluit gerichte klacht van 8 januari 2019.

Dictum

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

IJ draagt haar eigen kosten en die van het Europees Parlement.

3)

De Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie dragen hun eigen kosten.


(1)PB C 103 van 30.3.2020.