Home

Zaak T-563/20: Beschikking van het Gerecht van 8 april 2022 — Satabank/ECB

Zaak T-563/20: Beschikking van het Gerecht van 8 april 2022 — Satabank/ECB

18.7.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 276/24


Beschikking van het Gerecht van 8 april 2022 — Satabank/ECB

(Zaak T-563/20) (1)

(2022/C 276/34)

Procestaal: Engels

De president van de eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 423 van 7.12.2020.