Home

Arrest van het Gerecht (Tiende kamer) van 13 oktober 2021.#Sedus Stoll AG tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.#Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk Sedus ergo+ – Ouder nationaal en internationaal woordmerk ERGOPLUS – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001].#Zaak T-436/20.

Arrest van het Gerecht (Tiende kamer) van 13 oktober 2021.#Sedus Stoll AG tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.#Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk Sedus ergo+ – Ouder nationaal en internationaal woordmerk ERGOPLUS – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001].#Zaak T-436/20.

Arrest van het Gerecht (Tiende kamer) van 13 oktober 2021 –
Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

(Zaak T-436/20)

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk Sedus ergo+ – Ouder nationaal en internationaal woordmerk ERGOPLUS – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”

1.

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 17, 18, 73-75)

2.

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordeling van het verwarringsgevaar – Bepaling van het relevante publiek – Aandachtsniveau van het publiek

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 23, 24)

3.

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een merk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 39-44)

4.

Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Woordmerken Sedus ergo+ en ERGOPLUS

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 60, 81-87)

5.

Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht om de bestreden beslissing te wijzigen – Grenzen

(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 72, lid 3)

(zie punten 89-91)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 12 maart 2020 (zaak R 2194/2018-1) inzake een oppositieprocedure tussen W. Kappes en Sedus Stoll

Dictum

1)

De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 12 maart 2020 (zaak R 2194/2018-1) wordt vernietigd.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Het EUIPO draagt zijn eigen kosten en die van Sedus Stoll AG in verband met de procedure voor het Gerecht.

4)

Wolfgang Kappes draagt zijn eigen kosten en de door Sedus Stoll in verband met de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO gemaakte noodzakelijke kosten.