Home

Zaak T-326/20: Beroep ingesteld op 27 mei 2020 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (Drinkflessen)

Zaak T-326/20: Beroep ingesteld op 27 mei 2020 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (Drinkflessen)

27.7.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 247/41


Beroep ingesteld op 27 mei 2020 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (Drinkflessen)

(Zaak T-326/20)

(2020/C 247/56)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Bibita Group (Tirana, Albanië) (vertegenwoordiger: C. Seyfert, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Benkomers OOD (Sofia, Bulgarije)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken model: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken model: gemeenschapsmodel nr. 3 797 091-0001 (Drinkflessen)

Bestreden beslissing: beslissing van de derde kamer van beroep van het EUIPO van 27 april 2020 in zaak R 1070/2018-3

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

nietigverklaring van het onder nummer 3 797 091-0001 ingeschreven betwiste gemeenschapsmodel wegens alle in dit beroep aangevoerde redenen;

verweerder en de houder verwijzen in de kosten van de procedure voor de derde kamer van beroep, overeenkomstig artikel 190 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht;

verwijzing van het EUIPO en eventueel andere partij in de procedure voor de kamer van beroep in alle kosten van de procedure.

Aangevoerd middel

Schending van artikel 25, lid 1, onder d), juncto artikel 6 van verordening (EG) nr. 6/2002.