Home

Zaak T-361/20: Beroep ingesteld op 10 juni 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)

Zaak T-361/20: Beroep ingesteld op 10 juni 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)

3.8.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 255/28


Beroep ingesteld op 10 juni 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)

(Zaak T-361/20)

(2020/C 255/37)

Taal van het verzoekschrift: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanje) (vertegenwoordiger: J. L. Rivas Zurdo, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Europull Srl (Carpi, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekster voor het Gerecht

Betrokken merk: beeldmerk GREEN COAST — Uniemerk nr. 14 936 694

Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 30 maart 2020 in zaak R 1555/2019-4

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen voor zover daarbij, door de verwerping van verzoeksters beroep, beslissing nr. 13 595 C van de nietigheidsafdeling — waarbij het merk nietig is verklaard — en de nietigheid van het merk van de Europese Unie nr. 14 936 694 GREEN COAST (beeldmerk) voor waren van klasse 25, zijn bevestigd;

het EUIPO verwijzen in de kosten.

Aangevoerde middelen

De bestreden beslissing is in strijd met de regels inzake het bewijs van het oudere recht (een Italiaans merk met aanvraagnummer MO1997C000283 en inschrijvingsnummer 0001247661), met name in punt 22 daarvan, waarin de kamer van beroep van oordeel is dat dit bewijs is geleverd, en in de punten 15 tot en met 21 daarvan, waarin de belangrijkste overwegingen worden uiteengezet op grond waarvan de kamer van beroep tot deze conclusie heeft kunnen komen.

Schending van artikel 12, lid 2, sub a), en artikel 2, lid 2, sub b)-i), waarnaar in de eerste alinea wordt verwezen, en, naar analogie, van artikel 7, lid 2, sub a)-ii), van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2018/625 van de Commissie.

Schending van artikel 18, lid 1, sub a), en artikel 8, lid 1, sub a), van verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.