Home

Zaak T-491/20: Beroep ingesteld op 23 juli 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Ou (-Vpro)

Zaak T-491/20: Beroep ingesteld op 23 juli 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Ou (-Vpro)

21.9.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 313/32


Beroep ingesteld op 23 juli 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Ou (-Vpro)

(Zaak T-491/20)

(2020/C 313/46)

Taal van het verzoekschrift: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanje) (vertegenwoordiger: J.L. Rivas Zurdo, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Kuei-Chin Ou (Taipei, Taiwan)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: aanvraag voor Uniebeeldmerk -Vpro — inschrijvingsaanvraag nr. 17 741 133

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 30 april 2020 in zaak R 1758/2019-1

Conclusies

de bestreden beslisssing vernietigen, voor zover daarbij door de verwerping van het beroep van opposante de beslissing van de oppositieafdeling in oppositieprocedure B 3 055 001 wordt bevestigd waarbij de inschrijving van Uniebeeldmerk -Vpro (nr. 17 741 133) wordt toegestaan ter onderscheiding van waren van de klassen 24 en 25;

de tegenpartij(en) die zich verzet(ten) tegen dit beroep, verwijzen in de kosten.

Aangevoerd middel

Schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.