Home

Zaak T-511/20: Beroep ingesteld op 12 augustus 2020 — Zardini/Commissie

Zaak T-511/20: Beroep ingesteld op 12 augustus 2020 — Zardini/Commissie

28.9.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 320/32


Beroep ingesteld op 12 augustus 2020 — Zardini/Commissie

(Zaak T-511/20)

(2020/C 320/63)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Alessandro Zardini (Marano di Valpollicella, Italië) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht om nietigverklaring van:

het besluit van 20 juni 2019 waarbij zij is uitgesloten van deelneming aan de toetsen in het Assessment Center van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/371/19;

het besluit van 31 oktober 2019 tot afwijzing van haar verzoek om heronderzoek van het besluit tot uitsluiting van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/371/19;

het besluit van het TABG van 7 mei 2020 tot afwijzing van haar klacht in de zin van artikel 90, lid 2, van het Statuut.

Voorts verzoekt zij om de Commissie te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten zijn dezelfde als die welke zijn aangevoerd in zaak T-456/20, LA/Commissie, en T-474/20, LD/Commissie.