Home

Zaak T-565/20: Beroep ingesteld op 10 september 2020 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Beschermingshoezen voor computermateriaal)

Zaak T-565/20: Beroep ingesteld op 10 september 2020 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Beschermingshoezen voor computermateriaal)

9.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 378/39


Beroep ingesteld op 10 september 2020 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Beschermingshoezen voor computermateriaal)

(Zaak T-565/20)

(2020/C 378/50)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: TrekStor GmbH (Bensheim, Duitsland) (vertegenwoordigers: O. Spieker, A. Schönfleisch en N. Willich, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Zagg Inc. (Salt Lake City, Utah, Verenigde Staten)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken model: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken model: Uniemodel nr. 1 253 876-0003

Bestreden beslissing: beslissing van de derde kamer van beroep van het EUIPO van 17 juni 2020 in zaak R 297/2020-3

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen;

het EUIPO gelasten het litigieuze model nietig te verklaren op grond van artikel 25, lid 1, onder f), van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad.

Aangevoerd middel

schending van artikel 25, lid 1, onder f), van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad.