Home

Zaak T-615/20: Beroep ingesteld op 3 oktober 2020 — Mood Media Netherlands/EUIPO — Tailoradio (MOOD MEDIA)

Zaak T-615/20: Beroep ingesteld op 3 oktober 2020 — Mood Media Netherlands/EUIPO — Tailoradio (MOOD MEDIA)

16.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 390/49


Beroep ingesteld op 3 oktober 2020 — Mood Media Netherlands/EUIPO — Tailoradio (MOOD MEDIA)

(Zaak T-615/20)

(2020/C 390/66)

Taal van het verzoekschrift: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Mood Media Netherlands BV (Naarden, Nederland) (vertegenwoordiger: A-M. Pecoraro, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Tailoradio Srl (Milaan, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekende partij voor het Gerecht

Betrokken merk: Uniewoordmerk MOOD MEDIA — Uniemerk nr. 5 927 496

Procedure voor het EUIPO: procedure tot vervallenverklaring

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 24 juli 2020 in zaak R 1767/2019-1

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing voor zover daarbij het litigieuze merk vervallen werd verklaard voor de betrokken waren en diensten van de klassen 9, 35, 38, 41 en 42;

afwijzing van de vordering tot vervallenverklaring;

verwijzing van het EUIPO in alle kosten.

Aangevoerd middel

Schending van artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.