Home

Gevoegde zaken C-65/21 P en C-73/21 P tot en met C-75/21 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juni 2022 — SGL Carbon SE (C-65/21 P), Química del Nalón SA, voorheen Industrial Química del Nalón SA (C-73/21 P), Deza a.s. (C-74/21 P), Bilbaína de Alquitranes SA, C-75/21 P) / Europese Commissie, Koninkrijk Spanje, Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) [Hogere voorzieningen – Milieu – Verordening (EG) nr. 1272/2008 – Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels – Verordening (EU) nr. 944/2013 – Indeling van pek, koolteer, hoge temperatuur onder de stoffen van categorie 1 voor acute toxiciteit in het aquatisch milieu (H400) en categorie 1 voor chronische toxiciteit in het aquatisch milieu (H410) – Nietigverklaring – Beroep tot schadevergoeding]

Gevoegde zaken C-65/21 P en C-73/21 P tot en met C-75/21 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juni 2022 — SGL Carbon SE (C-65/21 P), Química del Nalón SA, voorheen Industrial Química del Nalón SA (C-73/21 P), Deza a.s. (C-74/21 P), Bilbaína de Alquitranes SA, C-75/21 P) / Europese Commissie, Koninkrijk Spanje, Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) [Hogere voorzieningen – Milieu – Verordening (EG) nr. 1272/2008 – Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels – Verordening (EU) nr. 944/2013 – Indeling van pek, koolteer, hoge temperatuur onder de stoffen van categorie 1 voor acute toxiciteit in het aquatisch milieu (H400) en categorie 1 voor chronische toxiciteit in het aquatisch milieu (H410) – Nietigverklaring – Beroep tot schadevergoeding]

8.8.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 303/7


Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juni 2022 — SGL Carbon SE (C-65/21 P), Química del Nalón SA, voorheen Industrial Química del Nalón SA (C-73/21 P), Deza a.s. (C-74/21 P), Bilbaína de Alquitranes SA, C-75/21 P) / Europese Commissie, Koninkrijk Spanje, Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

(Gevoegde zaken C-65/21 P en C-73/21 P tot en met C-75/21 P) (1)

(Hogere voorzieningen - Milieu - Verordening (EG) nr. 1272/2008 - Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels - Verordening (EU) nr. 944/2013 - Indeling van pek, koolteer, hoge temperatuur onder de stoffen van categorie 1 voor acute toxiciteit in het aquatisch milieu (H400) en categorie 1 voor chronische toxiciteit in het aquatisch milieu (H410) - Nietigverklaring - Beroep tot schadevergoeding)

(2022/C 303/08)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirantes: SGL Carbon SE (C-65/21 P), Química del Nalón SA, voorheen Industrial Química del Nalón SA (C-73/21 P), Deza a.s. (C-74/21 P), Bilbaína de Alquitranes SA (C-75/21 P) (vertegenwoordigers: M. Grunchard, P. Sellar en K. Van Maldegem, avocats)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Dawes, R. Lindenthal en K. Talabér-Ritz, gemachtigden), Koninkrijk Spanje (vertegenwoordigers: L. Aguilera Ruiz en M. J. Ruiz Sánchez, gemachtigden), Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (vertegenwoordigers: W. Broere, M. Heikkilä en S. Mahoney, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorzieningen worden afgewezen.

2)

SGL Carbon SE, Química del Nalón SA, Deza a.s. en Bilbaína de Alquitranes SA worden verwezen in hun eigen kosten en in die van de Europese Commissie.

3)

Het Koninkrijk Spanje en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zullen hun eigen kosten dragen.


(1)PB C 128 van 12.4.2021.