Home

Zaak C-537/21 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 27 april 2023 — PL / Europese Commissie (Hogere voorziening – Openbare dienst – Ambtenaren – Beoordelingsrapport – Beoordelingsjaar 2017 – Onjuiste rechtsopvattingen – Onjuiste opvatting van de feiten en de bewijzen – Motiveringsgebrek)

Zaak C-537/21 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 27 april 2023 — PL / Europese Commissie (Hogere voorziening – Openbare dienst – Ambtenaren – Beoordelingsrapport – Beoordelingsjaar 2017 – Onjuiste rechtsopvattingen – Onjuiste opvatting van de feiten en de bewijzen – Motiveringsgebrek)

19.6.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 216/12


Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 27 april 2023 — PL / Europese Commissie

(Zaak C-537/21 P) (1)

(Hogere voorziening - Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordelingsrapport - Beoordelingsjaar 2017 - Onjuiste rechtsopvattingen - Onjuiste opvatting van de feiten en de bewijzen - Motiveringsgebrek)

(2023/C 216/15)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: PL (vertegenwoordiger: N. de Montigny, advocaat)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: I. Melo Sampaio en L. Vernier, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

PL wordt verwezen in zijn eigen kosten en die van de Europese Commissie.


(1)PB C 64 van 7.2.2022.