Home

Zaak C-549/21 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 april 2023 — Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata/Europese Commissie (Hogere voorziening – Artikel 268 VWEU – Artikel 340, tweede alinea, VWEU – Beroep tot schadevergoeding – Economisch en monetair beleid – Artikelen 107 en 108 VWEU – Interbancaire depositobeschermingsfonds – Voorgenomen steuninterventie – Redding van Banca delle Marche – Brieven van de Europese Commissie – Kwalificatie als “staatssteun” niet uitgesloten – Uitnodiging aan de nationale autoriteiten om het interventieplan mee te delen aan de Commissie – Voldoende gekwalificeerde schending van het recht van de Unie)

Zaak C-549/21 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 april 2023 — Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata/Europese Commissie (Hogere voorziening – Artikel 268 VWEU – Artikel 340, tweede alinea, VWEU – Beroep tot schadevergoeding – Economisch en monetair beleid – Artikelen 107 en 108 VWEU – Interbancaire depositobeschermingsfonds – Voorgenomen steuninterventie – Redding van Banca delle Marche – Brieven van de Europese Commissie – Kwalificatie als “staatssteun” niet uitgesloten – Uitnodiging aan de nationale autoriteiten om het interventieplan mee te delen aan de Commissie – Voldoende gekwalificeerde schending van het recht van de Unie)

19.6.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 216/13


Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 april 2023 — Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata/Europese Commissie

(Zaak C-549/21 P) (1)

(Hogere voorziening - Artikel 268 VWEU - Artikel 340, tweede alinea, VWEU - Beroep tot schadevergoeding - Economisch en monetair beleid - Artikelen 107 en 108 VWEU - Interbancaire depositobeschermingsfonds - Voorgenomen steuninterventie - Redding van Banca delle Marche - Brieven van de Europese Commissie - Kwalificatie als “staatssteun” niet uitgesloten - Uitnodiging aan de nationale autoriteiten om het interventieplan mee te delen aan de Commissie - Voldoende gekwalificeerde schending van het recht van de Unie)

(2023/C 216/16)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Rekwiranten: Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (vertegenwoordigers: S. Battini, B. Cimino en A. Sandulli, avvocati)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: I. Barcew, A. Bouchagiar, D. Reggia en P. Stancanelli, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi et Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata worden verwezen in hun eigen kosten en in die van de Europese Commissie.


(1)PB C 431 van 25.10.2021.