Home

Zaak C-719/21 P: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 12 januari 2023 — Frédéric Jouvin/Europese Commissie (Hogere voorziening – Mededinging – Mededingingsregelingen – Artikel 101 VWEU – Klacht bij de Europese Commissie – Besluit van de Commissie tot afwijzing van de klacht – Beroep tot nietigverklaring – Termijn om een memorie van antwoord in te dienen)

Zaak C-719/21 P: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 12 januari 2023 — Frédéric Jouvin/Europese Commissie (Hogere voorziening – Mededinging – Mededingingsregelingen – Artikel 101 VWEU – Klacht bij de Europese Commissie – Besluit van de Commissie tot afwijzing van de klacht – Beroep tot nietigverklaring – Termijn om een memorie van antwoord in te dienen)

27.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 71/12


Arrest van het Hof (Negende kamer) van 12 januari 2023 — Frédéric Jouvin/Europese Commissie

(Zaak C-719/21 P) (1)

(Hogere voorziening - Mededinging - Mededingingsregelingen - Artikel 101 VWEU - Klacht bij de Europese Commissie - Besluit van de Commissie tot afwijzing van de klacht - Beroep tot nietigverklaring - Termijn om een memorie van antwoord in te dienen)

(2023/C 71/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: Frédéric Jouvin (vertegenwoordiger: L. Bôle-Richard, avocat)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Boitos, B. Ernst en A. Keidel, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Frédéric Jouvin wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van de Europese Commissie.


(1)PB C 64 van 7.2.2022.