Home

Zaak C-161/12: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 4 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte dei conti — Sezione regionale di controllo per la Campania — Italië) — Comune di Camerota (Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Richtlijn 2011/85/EU – Richtlijn 2011/7/EU – Economisch en monetair beleid – Lokale overheid in financiële moeilijkheden – Financieel plan voor het herstel van het evenwicht – Nationale regelingen ter opschorting van de onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamer wegens de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 – Artikel 267 VWEU – Begrip “nationale rechterlijke instantie” – Geen geding voor de verwijzende instantie – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Zaak C-161/12: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 4 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte dei conti — Sezione regionale di controllo per la Campania — Italië) — Comune di Camerota (Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Richtlijn 2011/85/EU – Richtlijn 2011/7/EU – Economisch en monetair beleid – Lokale overheid in financiële moeilijkheden – Financieel plan voor het herstel van het evenwicht – Nationale regelingen ter opschorting van de onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamer wegens de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 – Artikel 267 VWEU – Begrip “nationale rechterlijke instantie” – Geen geding voor de verwijzende instantie – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

31.1.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 51/14


Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 4 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte dei conti — Sezione regionale di controllo per la Campania — Italië) — Comune di Camerota

(Zaak C-161/12) (1)

(Prejudiciële verwijzing - Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof - Richtlijn 2011/85/EU - Richtlijn 2011/7/EU - Economisch en monetair beleid - Lokale overheid in financiële moeilijkheden - Financieel plan voor het herstel van het evenwicht - Nationale regelingen ter opschorting van de onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamer wegens de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 - Artikel 267 VWEU - Begrip “nationale rechterlijke instantie” - Geen geding voor de verwijzende instantie - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

(2022/C 51/17)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Corte dei conti — Sezione regionale di controllo per la Campania

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Comune di Camerota

Dictum

Het door de Corte dei conti — Sezione regionale di controllo per la Campania (Rekenkamer — regionale toezichtskamer voor Campanië, Italië) bij beslissing van 9 maart 2021 ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing is kennelijk niet-ontvankelijk.


(1)PB C 217 van 7.6.2021.