Home

Gevoegde zaken C-221/21 en C-222/21: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 2 mei 2022 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Obvodní soud pro Prahu 1 — Tsjechië) — Správa železnic, státní organizace / České dráhy a.s., PKP Cargo International a.s., PDV Railway a.s., KŽC Doprava, s.r.o. (C-221/21), en České dráhy a.s. / Univerzita Pardubice e.a. (C-222/21) (Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Spoorvervoer – Richtlijn 2012/34/EU – Besluiten van de toezichthoudende instantie – Artikel 56, lid 10 – Rechterlijke toetsing – Nationale wetgeving die voorziet in de bevoegdheid van de civiele rechterlijke instanties – Regels voor het instellen van beroep – Verenigbaarheid met richtlijn 2012/34 – Kennelijke niet-ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing)

Gevoegde zaken C-221/21 en C-222/21: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 2 mei 2022 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Obvodní soud pro Prahu 1 — Tsjechië) — Správa železnic, státní organizace / České dráhy a.s., PKP Cargo International a.s., PDV Railway a.s., KŽC Doprava, s.r.o. (C-221/21), en České dráhy a.s. / Univerzita Pardubice e.a. (C-222/21) (Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Spoorvervoer – Richtlijn 2012/34/EU – Besluiten van de toezichthoudende instantie – Artikel 56, lid 10 – Rechterlijke toetsing – Nationale wetgeving die voorziet in de bevoegdheid van de civiele rechterlijke instanties – Regels voor het instellen van beroep – Verenigbaarheid met richtlijn 2012/34 – Kennelijke niet-ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing)

26.9.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 368/5


Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 2 mei 2022 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Obvodní soud pro Prahu 1 — Tsjechië) — Správa železnic, státní organizace / České dráhy a.s., PKP Cargo International a.s., PDV Railway a.s., KŽC Doprava, s.r.o. (C-221/21), en České dráhy a.s. / Univerzita Pardubice e.a. (C-222/21)

(Gevoegde zaken C-221/21 en C-222/21) (1)

(Prejudiciële verwijzing - Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof - Spoorvervoer - Richtlijn 2012/34/EU - Besluiten van de toezichthoudende instantie - Artikel 56, lid 10 - Rechterlijke toetsing - Nationale wetgeving die voorziet in de bevoegdheid van de civiele rechterlijke instanties - Regels voor het instellen van beroep - Verenigbaarheid met richtlijn 2012/34 - Kennelijke niet-ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing)

(2022/C 368/06)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Obvodní soud pro Prahu 1

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Správa železnic, státní organizasse (C-221/21), České dráhy a.s. (C-222/21)

Verwerende partijen: České dráhy a.s., PKP Cargo International a.s., PDV Railway a.s., KŽC Doprava s.r.o. (C-221/21), Univerzita Pardubice e.a. (C-222/21)

Dictum

De door de Obvodní soud pro Prahu 1 (rechter voor de stad Praag — stadsdeel 1, Tsjechië) bij beslissingen van 22 september 2020 en 1 oktober 2020 ingediende verzoeken om een prejudiciële beslissing zijn kennelijk niet-ontvankelijk.


(1)PB C 242 van 21.6.2021.